חלונות הסלון לפני השיפוץ

חלונות הסלון אחרי השיפוץ