כאשר אתם מעוניינים לעצב בית או דירה חדשים עליכם להתייחס לכך עוד לפני החתימה עם היזם.
החברה הבונה מבצעת את הבנייה באמצעות תוכניות אחידות לכל הדירות,
כמו כן היא מפעילה קבלני משנה שגם הם עובדים מול אותן תוכניות אחידות,
בנוסף היזם מחויב חוזית לסיים את הבנייה ולמסור את הבתים בתאריך ידוע מראש.
מסיבות אלו ישנם יזמים שלא מתלהבים מדרישות הלקוחות לביצוע שינויים שנובעים מדרישות של עיצוב, שכן שינויים אלו דורשים מהם לעבוד שלא לפי הסטנדרט שאליו הם מורגלים.
על כן כאשר הינכם רוכשים בית חדש ומעוניינים לעצב את הבית בשונה מהסטנדרט אנו ממליצים שתבדקו את גמישות היזם לקבל שינויים ובמידת הצורך דאגו להכניס סעיפים בהסכם שמבטיחים את יכולתכם לבצע שינויים.