רחבת הכניסה לבית לפני השיפוץ

רחבת הכניסה לבית אחרי השיפוץ